Dekret Bieruta, czyli skad roszczenia o zwroty nieruchomosci w Warszawie

26 października 1945 roku Krajowa Rada Narodowa kierowana przez Bronisława Bieruta wydała specjalny Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy. Dotyczył on wszelkich gruntów, które znajdowały się na terenie stolicy i spowodował liczne problemy, których skutki możemy obserwować do dzisiaj.

Czego dotyczył dekret Bieruta?

Tzw. Dekret Bieruta dotyczył przekazania wszelkich gruntów mieszczących się w granicach stolicy na własność miasta Warszawy. Głównym założeniem tej decyzji było znaczne ułatwienie wyremontowania miasta i odbudowy zniszczonych obszarów i dzielnic po II wojnie światowej. Warto podkreślić, że w teorii nie miało to związku z nieruchomościami, a tylko z obszarami, na których się znajdowały. Jednak w praktyce obywatele bardzo szybko przekonali się, że jest inaczej. W wielu przypadkach kamienice także przeszły na własność Warszawy. Postanowienie szczególnie mocno dotknęło tych, którzy posiadali nieruchomości w prestiżowych dzielnicach miasta.

Krytyka

Przyjęty w 1945 roku dekret spotkał się ze sporą krytyką. Głównym jej powodem było to, że nie każda z dzielnic Warszawy została zniszczona w równym stopniu. Ponadto dokument wydany przez KRN nie był zgodny z konstytucyjnym prawem własności. Według opozycji nie było to także rozwiązanie całkowicie moralne. Jednak po latach wielu historyków i prawników jednoznacznie uznało, że bez tego postanowienia odbudowa zniszczonej po wojnie stolicy nie mogłaby się udać. Na mocy dekretu warszawiacy stracili prawo własności nawet kilkudziesięciu tysięcy budynków na terenie całego miasta. W latach 90. ubiegłego wieku wielu osobom udało się odzyskać zagarniętą wcześniej własność.

Skutki i odszkodowanie za dekret Bieruta

Na przełomie XX i XXI wieku złożono mnóstwo wniosków o odszkodowanie i reprywatyzację odebranych wcześniej budynków. Pozwoliły one na zwrot kilku tysięcy nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań. Wiele spraw o reprywatyzację obiło się szerokim echem w mediach ze względu na  liczne kontrowersje.

Aby otrzymać odszkodowanie za dekret Bieruta, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Mimo że minęło już ponad 70 lat od wprowadzenia dekretu, w dalszym ciągu możliwe jest dochodzenie należnych zwrotów. Jeśli zwrot nie jest możliwy, pokrzywdzonemu przysługuje odszkodowanie. W razie jakichkolwiek pytań i problemów związanych z reprywatyzacją nieruchomości, warto odwiedzić kancelarię radców prawnych. Specjaliści z pewnością wskażą, jakie kroki należy podjąć, żeby szybko i skutecznie doprowadzić sprawę do szczęśliwego zakończenia. Mogą oni także ją pilotować i działać w imieniu klienta. W takich sprawach należy wnikliwie przeanalizować losy danej nieruchomości i ustalić krąg osób zainteresowanych – spadkobierców wywłaszczonych osób.

Dekret wydany przez Bronisława Bieruta w 1945 roku pozwolił na odbudowanie zniszczonej przez wojnę stolicy, jednak miał też negatywne strony. Wielu warszawiaków zostało niesłusznie pozbawionych swoich własności, co było dla nich dodatkowym obciążeniem po trudnym czasie wojny. Dlatego do dziś toczy się wiele spraw związanych z odzyskaniem własności lub wypłaceniem należnego odszkodowania.