Mycie szyb na wysokosci

Mycie okien, to przez wielu nielubiane, ale jednak konieczne zajęcie. Obowiązek ten można swobodnie wykonać w domu mieszkalnym lub wielorodzinnym. Natomiast w budynkach wielkopowierzchniowych czy wielokondygnacyjnych biurowcach sprawa nie wydaje się taka prosta. W takich przypadkach zadanie to zleca się zazwyczaj wyspecjalizowanej ekipie, która w szczególnych warunkach i przy odpowiednim zabezpieczeniu umyje okna od zewnątrz. Tacy specjaliści muszą przestrzegać szeregu zasad i reguł ostrożności, ponieważ jest to zadanie niebezpieczne.

Jakie techniki wykorzystuje się do mycia okien na wysokości?

Mycie okien na wysokości niepodważalnie wymaga wykwalifikowania i doświadczenia u osób wykonujących tę pracę, dlatego najczęściej zleceniobiorcami są alpiniści. Technika ta polega na myciu szyb przy użyciu lin zamocowanych u szczytu budynku. W konsekwencji alpiniści przemysłowi opuszczają się pionowo po płaszczyźnie biurowca, czyszcząc okna od zewnątrz. Drugą najczęściej wykorzystywaną techniką jest użycie podnośnika koszowego. Ekipa sprzątająca używa podnośnika, za pomocą którego możliwe jest dotarcie do najwyżej położonego okna w budynku. Warto podkreślić, że wszelkie prace wykonywane na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, platformach czy drabinach umieszczonych na otwartej przestrzeni, uznaje się za prace na wysokościach.

Kiedy mamy do czynienia z pracą na wysokości?

Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy, pracą na wysokości jest każde działanie wykonywane co najmniej na wysokości 1 metra od ziemi lub podłogi. Ponadto należy zauważyć, że nie uznaje się za pracę na wysokości pracy, świadczonej na jakiejkolwiek wysokości, jeśli do wysokości 1,5 metra jest ona osłonięta ścianami.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby profesjonalni wykonywać mycia okien na wysokości?

Biorąc pod uwagę fakt, iż jest to praca niecodzienna, wymaga ona również specjalnych warunków. Odbywa się ona kilkadziesiąt lub kilkaset metrów nad ziemią, tak więc konieczne są odpowiednie zabezpieczenia. Pracownik powinien być wyposażony w ubranie ochronne, rękawice, kask, liny, kable oraz okulary ochronne. Obowiązkowo musi być też zapewnione bezpieczeństwo związane z upadkiem z wysokości, jak również z używaniem środków chemicznych. Ponadto pracowników myjących okna na wysokościach należy przeszkolić w zakresie wykonywania tego typu prac. Wiedza w tym temacie jest niezbędna, ponieważ wykonywane zadania zagrażają zdrowiu, a odpowiednie przygotowanie i szkolenie pozwala zapobiec ewentualnym wypadkom. Dodatkowo wykonawcy tej pracy są zobowiązani do uzyskania pozwolenia od lekarza na pracę na wysokości. Jest to wymóg prawny przewidziany przez kodeks pracy, w którym zawarty jest przepis stanowiący, że pracy szczególnie niebezpiecznej, jaką jest praca na wysokości, nie można wykonywać bez ważnego orzeczenia lekarskiego. Ponadto niezbędne jest zapoznanie się pracownika z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Bez dokładnego opanowania tych zasad i sprawdzenia ich znajomości nie można dopuścić kandydata do pracy. Praca na wysokości, jaką jest mycie okien w wysokich budynkach, wymaga nie tylko aktywności pracownika nad powierzchnią ziemi. Niezbędnym elementem jest też nadzór kompetentnej osoby, posiadającej doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje. Ponadto do prac w miejscach szczególnie niebezpiecznych lub trudno niedostępnych powinni być wyznaczone najbardziej wyspecjalizowane osoby.

Czego używać do mycia okien na wysokości?

Należy zauważyć, iż prace na wysokości ograniczają możliwości w zakresie wykorzystywanego sprzętu. Jest to bowiem fizycznie niemożliwe, aby na wysokość kilkudziesięciu metrów zabrać mnóstwo urządzeń i akcesoriów. Najczęściej używane są ręczne myjki, gąbki lub ściereczki oraz chemia do czyszczenia. Niezbędny jest też niewielki ściągacz do wody. Istotne jest, aby używać materiałów dedykowanych do powierzchni szklanych, nierysujących powierzchni.

Podsumowując, mycie szyb na wysokości jest pracą zagrażającą ludzkiemu życiu i zdrowiu, dlatego wymaga spełnienia specjalnych warunków. Pracownicy muszą być kompleksowo przygotowani, włączając w to decyzję lekarza zezwalającą na pracę na wysokościach. Prowadzi to do wniosku, iż alpinistyka przemysłowa wymaga ostrożności, wiedzy i profesjonalnego sprzętu.