instalacje odpylania

Stale rosnące wymogi norm środowiskowych sprawiają, że w procesach produkcyjnych coraz większą uwagę zaczyna się przywiązywać do występujących w miejscu pracy zanieczyszczeń. W przypadku materiałów sypkich tak zwane odpylanie pełni też znaczącą rolę użytkową, gdyż pozwala utrzymać prawidłowy sposób działania urządzeń zarówno w zakładach, gdzie materiały pyliste są wyłącznie jednym z elementów procesu produkcyjnego, jak i tam, gdzie pełnią one rolę podstawowego produktu przemysłowego. Oczywiście ogólną zasadą jest to, że każdorazowo urządzenia odpylające muszą być też dostosowane do warunków pracy w danym przemyśle. Jedno nie ulega natomiast wątpliwościom — dzięki odpylaniu transport surowców sypkich odbywa się efektywnie i bezpiecznie.

Jak działają instalacje odpylające przy materiałach sypkich?

Aby móc poradzić sobie z powyższymi kwestiami w zakładach produkcyjnych stosowane są instalacje odpylania. Oczywiście są one tylko częścią składową całej konstrukcji, lecz ze względu na swoją funkcję można uznać je za priorytetowe. Co się za nimi kryje? Otóż podstawowym zadaniem, które stawia się przed tego rodzaju instalacją, jest zagwarantowanie odpowiedniego poziomu podciśnienia w użytkowanych układach technologicznych. Dzięki temu nie dochodzi do przedostawania się mieszanki powietrza oraz pyłu poza samo urządzenie. Zapylenie w przemyśle najczęściej występuje wewnątrz urządzeń oraz hal produkcyjnych. Tego rodzaju odpadki są rzecz jasna też wyrzucane na zewnątrz. Z pyleniem materiałów sypkich mamy do czynienia praktycznie od samego początku procesu produkcyjnego. Dzieje się tak dlatego, że pojawiają się one już na wczesnych etapach, takich jak wydobywanie, mielenie, sortowanie czy też właśnie podczas transportu surowców sypkich.

Jak usunąć pylenie w zakładzie?

Usuwanie pylenia jest procesem dosyć złożonym i dlatego powinno odbywać się zawsze przy ścisłej współpracy zakładowego technologa ze specjalistą firmy oferującej tego typu rozwiązania. Warto wiedzieć, że bez względu etap, w którym nastąpi pylenie, to zawsze stanowi ono dość duży problem dla osób odpowiedzialnych za procesy produkcyjne oraz dla serwisantów dbających o sprawność posiadanych i wykorzystywanych na zakładzie urządzeń. Nawet stosunkowo niewielkie ilości poruszonego pyłu mają bowiem negatywny charakter. Ograniczając to niekorzystne zjawisko, można mocno poprawić ogólne warunki środowiskowe, jak i wydłużyć długość działania maszyn. Mając więc świadomość, jak istotne jest odpylanie, osoby odpowiedzialne za projektowanie zakładu często włączają specjalistów z tego zakresu już na wczesnym etapie powstawania technologicznych konstrukcji. Jest to oczywiście bardzo dobry ruch, gdyż dostawca rozwiązań odpylających może podpowiedzieć najlepsze opcje.

W celu prawidłowego dobrania odpylacza warto wziąć pod uwagę takie kwestie, jak rodzaj, wielkość pyłów oraz wymagania stawiane w zakresie stopnia czystości powietrza po odpyleniu. Szczególnej troski wymaga środowisko, w którym powstają mieszaniny pyłowo-powietrzne z różnorakich materiałów sypkich. Charakter tych pyłów powoduje, że należy zastosować urządzenia podstawowe oraz pomocnicze, co zapewni pełne bezpieczeństwo.