hydroizolacja fundamentow (2)

W środkowoeuropejskim klimacie zjawisko zawilgoconych ścian nie jest czymś niezwykłym. Hydroizolacja dotyczy zarówno starej, zabytkowej zabudowy, jak i nowo powstających budynków mieszkalnych i usługowych. Są różne rodzaje zabezpieczeń przed wodami opadowymi, parą powstającą w pomieszczeniach, jak i przed przedostawaniem się wód gruntowych w otoczenie domu. Co zatem trzeba wiedzieć o hydroizolacji ścian? Podstawą do wykonania izolacji wodnej jest określenie w jakim stopniu budynek narażony jest na zjawiska takie, jak: pleśń, wykwity, wilgoć, podmakanie lub zalewanie piwnic.

Materiały zewnętrzne i wewnętrzne do hydroizolacji

W praktyce budowlanej wyróżnia się izolację poziomą, która dotyczy obrysu ścian i pionową, związaną z powierzchnią ścian. Aby budynek był dobrze zabezpieczony przed działaniem wód gruntowych i opadów atmosferycznych, niezbędne jest współgranie obu typów hydroizolacji. W poziomie układa się folię kubełkową lub specjalną papę, która ma chronić fundamenty przed wilgocią. Często przy starych domach ułożone są płyty betonowe, które tamują odpływ wód i dodatkowo kumulują wilgoć przy fundamentach. W takich przypadkach podstawą jest rozbiórka płyt lub wylewki betonowej i ułożenie wzdłuż linii ścian prawidłowej warstwy hydroizolacyjnej. Także schody zewnętrzne, balkony, tarasy, podesty – to elementy szczególnie narażone na działanie wilgoci. Projektując lub remontując te konstrukcje, należy szczególnie zadbać o właściwą dylatację i izolację przeciwwilgociową.

Zabezpieczenie domu przed wilgocią i pleśnią

Pleśń, grzyby i wykwity związane z wilgocią należą do ostatnich sygnałów ostrzegawczych przed nieprawidłową hydroizolacją. Zwykle kilka czynników decyduje o problemie związanych z wilgocią we wnętrzach i przy murach zewnętrznych. Brak poprawnej hydrolizolacji poziomej wokół budynku skutkuje tym, że wilgoć kumulowana jest we wnętrzach. Podczas codziennych czynności, jak gotowanie, pranie, korzystanie z prysznica, wilgoć i para wodna odprowadzane są przy pomocy wentylacji. Jednak jeśli brakuje hydroizolacji, wówczas wentylacja i wietrzenie pomieszczeń mogą być zbyt małą zaporą dla wilgoci. Najlepiej zadbać o hydroizolacje ścian już na etapie projektowania i budowania nieruchomości. Bardziej skomplikowana sprawa jest w przypadku starszej zabudowy, gdzie nakładają się na siebie błędy konstrukcyjne i nieodpowiednie materiały do izolacji pionowej oraz poziomej.

Wszystkie elementy konstrukcyjne narażone na kontakt z wodą powinny być odpowiednio zabezpieczone przed jej szkodliwym działaniem. Hydroizolacja fundamentów składa się najczęściej ze specjalnej folii lub papy. Warto pamiętać, że materiały związane z hydroizolacją kładzie się dopiero po wyschnięciu ścian. Wykonanie hydroizolacji zgodnie z zaleceniami producenta to klucz do jej trwałości i właściwej ochrony budynku przed czynnikami atmosferycznymi.