Pierwsze wrażenie robi się tylko raz. To bardzo popularne powiedzenie, które jest jednak niezwykle prawdziwe. Pierwszym zmysłem, za pomocą którego odbieramy świat, jest wzrok. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że wzrok i widzenie jest niezwykle cennym zmysłem, dlatego tak istotna jest jego ochrona. W niektórych zawodach oraz przy wykonywaniu wybranych prac, wzrok jest szczególnie narażony na uszkodzenie. W sprzedaży są jednak dostępne wygodne i skuteczne sposoby ochrony wzroku w sytuacji jego zagrożenia.

Zagrożenia dla wzroku pracowników

Wiele zawodów obfituje w sytuacje mogące zagrażać oczom i zmysłowi wzroku. Dla niektórych grup zawodowych zagrożenie to jest niemal wpisane w tak zwane ryzyko zawodowe. Nie oznacza to jednak, że ci pracownicy są skazani na utratę lub uszkodzenie wzroku. Różnorodne środki ochrony indywidualnej dają szeroki wybór zabezpieczeń oczu i twarzy pracownika, a bardzo często zabezpieczenia te są łączone. Na stanowiskach i w zakładach, gdzie występuje bezpośrednie zagrożenie uszkodzenia wzroku pracowników, pracodawca ma obowiązek zapewnić im odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Powinny być one nie tylko dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy, ale także do niezbędnego poziomu ochrony oczu. Sprzęt chroniący twarz i oczy powinien być stosowany tam, gdzie występuje zagrożenie promieniowaniem optycznym (w tym również olśnienie słoneczne, promieniowanie laserowe oraz promieniowanie, które powstaje podczas procesów spawalniczych), uderzeniem (na przykład odpryski ciał stałych), jako ochrona przed zagrożeniem spowodowanym kapaniem lub rozbryzgami cieczy (konkretnie ciecze chemiczne, wykazujące działanie żrące lub drażniące). Oprócz tego środki ochrony indywidualnej oczu chronią także przed pyłami i gazami, które są uwalniane do atmosfery w wielu procesach technologicznych, pyły te są szkodliwe nie tylko dla oczu, ale także dla dróg oddechowych. Pyły uwalniane w procesach technologicznych, po kontakcie z oczami człowieka, mogą prowadzić do suchości oka, podrażnień oraz licznych poważnych schorzeń narządu wzroku. Dodatkowo ochronę oczu stosuje się w zagrożeniu łukiem elektrycznym; zagrożenie to powstaje w trakcie prowadzenia prac pod napięciem oraz w styczności z gorącymi metalami i ciałami stałymi. W procesach hutniczych pracownicy narażeni są na odpryski stopionych metali. Taki odprysk nie tylko jest bolesny, ale również wywołuje trwały uszczerbek na zdrowiu, a jeśli dostanie się do oka, może powodować nawet całkowitą utratę wzroku.

Sposoby ochrony wzroku pracowników

Najczęściej środki ochrony wzroku są zintegrowane i połączone ze środkami ochrony twarzy i układu oddechowego a niejednokrotnie również głowy. Jako samodzielna ochrona oczu, do dyspozycji są przede wszystkim okulary ochronne i gogle ochronne. Wykonane są one z trwałych materiałów, które skutecznie chronią przed wszelkimi zagrożeniami na stanowisku pracy. Do tego zarówno okulary, jak i gogle wyposażone są także w miękkie wykończenie, aby uniknąć dyskomfortu podczas ich użytkowania. Okulary ochronne powinny być także wyposażone w specjalne osłonki zabezpieczające.

Osłonki są dodatkowym zabezpieczeniem zapobiegającym dostaniu się rozbryzgów cieczy czy odprysków ciał stałych nad lub pod ramką okularów. Skuteczniejszą ochroną dostosowaną do wymagających sytuacji, są gogle ochronne, które są zbudowane w taki sposób, aby ściśle przylegać do twarzy i oczu pracownika, a tym samym eliminują ryzyko uszkodzenia oka. Dlatego jeśli zagrożeniem występującym na danym stanowisku pracy są szkodliwe ciecze lub czynniki biologiczne, to właśnie gogle ochronne będą najlepszym rozwiązaniem. Kupując gogle ochronne należy jednak pamiętać o systemie wentylacji. Produkty te posiadają zróżnicowany system wentylacji, a ze względu na ich ścisłe przyleganie, wentylacja jest niezbędna, aby uniknąć zaparowania gogli podczas pracy.

Ochronie oczu służą także osłony twarzy. Doskonałym przykładem takiego produktu zabezpieczającego wzrok, są osłony spawalnicze. To dość szeroka grupa środków ochronnych, zaliczają się do niej między innymi przyłbice spawalnicze, tarcze spawalniczegogle i okulary oraz kaptury spawalnicze. Wszystkie doskonale spisują się jako środki ochrony indywidualnej narządu wzroku.

Źródło: GLOVEX – artykuły BHP