hydroizolacja piwnicy

Piwnica jest bardzo często dosyć zapomnianym i zaniedbanym pomieszczeniem, szczególnie w starszych domach. Zadbanie jednak o odpowiednią jej izolację powinno być jednym z priorytetów -zarówno przy budowie nowego domu, jak i po zakupie domu z rynku wtórnego.

Izolacja piwnicy – skuteczne działanie przeciw wilgoci

Odpowiednie odizolowanie od gruntu fundamentów oraz piwnicy jest kluczowe w celu wyeliminowania zawilgoceń fundamentów i ścian oraz okresowych podtopień piwnicy. Poddawane ciągłemu oddziaływaniu wody ściany pod powierzchnią gruntu, tworzą bowiem idealne warunki do rozwoju pleśni i grzybów. Długotrwałe zaniedbania w zakresie hydroizolacji piwnicy skutkują namnażaniem się drobnoustrojów, a w konsekwencji przedostaniem się wilgoci, pleśni i grzybów na ściany położone powyżej poziomu gruntu.

Hydroizolacja piwnic jest niezwykle ważna w budynkach położonych na terenach zagrożonych lokalnymi, okresowymi podtopieniami oraz na działkach z wysokim poziomem wód gruntowych . W tym przypadku – oprócz samej hydroizolacji piwnicy – należy wykonać odpowiedni system odwadniający działkę. Hydroizolacja i odpowiedni drenaż działki stanowią zabezpieczenie przed oddziaływaniem samej wody i szkodliwych, agresywnych substancji w niej rozpuszczonych, które mogą negatywnie wpływać na stan budynku.

Jak wykonać izolację podczas budowy nowego domu?

Hydroizolacja fundamentów i piwnicy w nowym obiekcie powinna zostać ujęta już w projekcie- dokładną specyfikację oraz ewentualne zmiany należy konsultować bezpośrednio z architektem. Hydroizolacja piwnicy powstającego obiektu wykonywana jest od zewnątrz- podczas wznoszenia fundamentów domu.

W celu zewnętrznego zabezpieczenia piwnicy przed wilgocią i wodami gruntowymi najczęściej wykorzystywana jest masa bitumiczna, nakładana bezpośrednio oczyszczone, zagruntowane i pokryte tynkiem wyrównawczym ławy fundamentowe. Podłoże (izolacja pozioma) należy uszczelnić papą bitumiczną układaną na folii hydroizolacyjnej, z wykorzystaniem techniki zakładek.

Ściany pionowe oraz fundamenty od strony zewnętrznej również należy pokryć masą bitumiczną- do poziomu przynajmniej 30 cm nad gruntem. Hydroizolację ścian należy połączyć z hydroizolacją poziomą, co zapewnia skuteczność zabezpieczenia piwnicy przed oddziaływaniem wilgoci.

Dom z drugiej ręki – jak zadbać o prawidłową hydroizolację piwnicy?

W przypadku braku możliwości odkopania fundamentów i wykonania zewnętrznej izolacji piwnicy należy skorzystać z hydroizolacji piwnicy od wewnątrz. Wykonywana jest ona dwupoziomowo, tj. podpodsadzkowo (izolacja pozioma piwnicy) i pionowo (na ścianach piwnicy).

Prace nad hydroizolacją piwnicy od wewnątrz należy rozpocząć od przygotowania – naprawy – powierzchni. Należy uszczelnić wszystkie pęknięcia i bruzdy przy pomocy zaporowej zaprawy szybkowiążącej. Łączenia – czyli najbardziej narażone na oddziaływanie wilgoci fragmenty piwnicy – należy skuć, tworząc bruzdy. Następnie należy wypełnić je masą bezskurczową. Całość należy zagruntować. Na tak przygotowane podłoże nałożyć emulsję bitumiczną i wtopić w nią się siatkę z włókna szklanego. Hydroizolację należy pokryć warstwą dociskową- w tym celu należy posłużyć się odpowiedniej grubości zbrojonym betonem.

Izolację ścian wykonuje się przez tzw. iniekcję strukturalną. Wgłąb murów należy wprowadzić wodoodporny preparat uszczelniający (ilość nawierceń oraz rodzaj i ilość preparatu muszą dostosowane być do specyfiki obiektu hydroizolowanego).

Hydroizolacja piwnicy jest zabiegiem gwarantującym ochronę całego budynku przed naruszeniami konstrukcji, wynikającymi z oddziaływania wód gruntowych oraz przed szkodliwym tak dla fundamentów i ścian jak i dla ludzkiego zdrowia wpływem grzybów i pleśni. Niewątpliwie warto w nią zainwestować.