Podstawowe zasady zaladunku, transportu, rozladunku i skladowania elementow wykonanych z betonu komorkowego – poradnik

Planując realizację inwestycji budowlanej warto zapoznać się z podstawowymi zasadami załadunku, transportu, rozładunku oraz składowania poszczególnych materiałów. Beton komórkowy to jeden z najczęściej wykorzystywanych materiałów ściennych. Jak należy zaplanować jego dystrybucję aby móc w pełni wykorzystać jego walory użytkowe?

Załadunek i transport betonu komórkowego

Poprawny transport betonu komórkowego wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków. Po pierwsze, należy sprawdzić, czy beton komórkowy został właściwie rozłożony na podłodze skrzyni ładunkowej samochodu. W ten sposób unikniemy sytuacji, w której wystąpi nadmierne obciążenie osi pojazdu. Drugi warunek jest dużo bardziej istotny – należy zadbać o odpowiednie umocowanie ładunku. Wszelkie zaniedbania w tym aspekcie mogą bowiem stanowić zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Istnieje wiele sprawdzonych sposobów mocowania materiałów. W przypadku mocowania odciągowego do zabezpieczenia ładunku wykorzystywane są specjalne odciągi. Materiał trzymany jest na uwięzi, ale nie jest dociskany do skrzyni ładunkowej. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy stosujemy mocowanie dociskowe. W takiej sytuacji zwiększana jest siła tarcia pomiędzy podłogą pojazdu oraz ładunkiem. Metoda ta znajduje zastosowanie w przypadku krętych i wyboistych dróg, gdyż zapobiega pionowemu przemieszczaniu się ładunku.

Niezależnie od wybranej techniki, konieczny jest dobór osprzętu mocującego w postaci pasów, lin lub łańcuchów. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na rodzaj transportowanego materiału, wagę załadunku oraz ilość poszczególnych elementów. Bloczki czy płytki z betonu komórkowego są stosunkowo łatwe do zabezpieczenia z uwagi na swój regularny kształt i zwykle zabezpieczane zostają pasami.

Jeżeli proces załadunku będzie przebiegał w sposób właściwy, sam transport elementów wykonanych z betonu komórkowego powinien być stosunkowo prosty. Kierowca musi przede wszystkim pamiętać o wyborze dróg, na których dozwolony nacisk nie jest mniejszy od ciężaru pojazdu. Ponadto odpowiada on za właściwe zabezpieczenie ładunku podczas jazdy.

Rozładunek oraz składowanie produktów z betonu komórkowego

Wózek widłowy należy wykorzystać zarówno podczas załadunku, jak i rozładunku materiałów budowlanych. W niektórych przypadkach można również użyć w tym celu alternatywnych urządzeń, wyposażonych w niezbędny udźwig. Podczas rozładunku należy zadbać nie tylko o bezpieczeństwo pracowników, ale również samego produktu – należy przeprowadzać go tak aby nie dopuścić do uszkodzenia wyrobów. Rozładowywanie materiału z wykorzystywaniem pasów transportowych jest niedozwolone.

Wyroby z betonu komórkowego muszą być przechowywane na suchym, wyrównanym i utwardzonym podłożu, odizolowane od bezpośredniego kontaktu z gruntem i wilgocią. Wszystkie wyroby z betonu komórkowego, składowane na niezadaszonej przestrzeni, powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Palety z elementami z betonu komórkowego należy składować ustawiając maksymalnie po dwie warstwy w pionie (jedna na drugiej).

Załadunek, transport i rozładunek elementów wykonanych z betonu komórkowego wymagają zachowania ostrożności. Również składowanie palet z elementami murowymi powinno przebiegać w ściśle określony sposób. Pozwala to uniknąć start związanych z wystąpieniem uszkodzeń elementów, a tym samym wpływa na usprawnienie procesu inwestycyjnego.