Budzet firmy produkcyjnej – jakie obszary sa kluczowe

Na budżet firmy produkcyjnej składają się plany wydatków, inwestycji i redukcji kosztów. W aktualnych warunkach gospodarczych zdolność prognozowania sprzedaży w firmie produkcyjnej oraz budowanie realistycznych budżetów to jeden z najważniejszych elementów skutecznego rozwoju. Dobrze opracowany budżet i jego konsekwentna realizacja umożliwiają firmie stały rozwój i gwarantują stabilizację. Natomiast budżet błędny czy po prostu nadmiernie optymistyczny, naraża firmę na kłopoty finansowe, utratę pozycji na rynku, a czasem prowadzi do bankructwa.

Etapy budowania budżetu dla określonego okresu

Budowa budżetu firmy produkcyjnej składa się z kilku etapów:

  • określenie celu i metody budowania budżetu – cele każdej firmy mogą być różne i zależą od wielu czynników, m.in. od specyfiki produkcji i cech rynku, na którym firma działa,
  • analiza otoczenia firmy,
  • wybór oraz analiza danych historycznych, na których będzie opierał się nowy budżet,
  • wybór mierników rezultatu,
  • wybór metody dla budowania modelu budżetu,
  • budowanie budżetu,
  • analiza i weryfikacja budżetu.

Informacje historyczne ważne dla nowego budżetu

Każdy nowy budżet opracowywany na kolejny przedział czasu musi bazować na wiadomościach historycznych, ważnych w ostatnich latach. Na podstawie tych informacji należy stworzyć model rozkładu kosztów w firmie i innych istotnych współczynników. Aby można było bazować na tych informacjach, należy wcześniej sformatować zasoby informatyczne w firmie i dostosować je do metody budowania budżetu.

Przyszłe okresy budżetowe można planować, analizując dane historyczne pozyskane z kont firmowych, a także opierając się na współczynnikach istotnych dla branży, w której funkcjonuje dana firma produkcyjna. Analiza porównawcza tych wartości określi miejsce danej firmy na rynku i pomoże w opracowaniu realistycznego budżetu, ułatwi wyznaczenie krótko- i długoterminowych celów przedsiębiorstwa.

Zestaw informacji z zakresu gospodarki materiałowej

Informacje pochodzące z działu GM określą koszty zarządzania materiałami do produkcji, ich zużycia oraz wydajności pracy. Na podstawie tych informacji można zbudować już budżet bazowy dla całego działu produkcji. Porównując wartości z ostatnich lat, łatwo można wskazać miejsca o potencjale ekonomicznym, rezerwy dla całego działu. Opracowując budżet bazowy, należy pamiętać, że jednym z najważniejszych kosztów produkcji są koszty pracownicze oraz koszty zamrożone w postaci surowców i materiałów oczekujących w magazynach na produkcję. Dlatego właściwie zbudowany budżet cząstkowy biorący pod uwagę maksymalne wykorzystanie pracy zatrudnionych pracowników i skrócenie do minimum okresu zalegania materiałów do produkcji w magazynach może zmniejszyć koszt produkcji nawet o 30-40%.

Analiza oraz weryfikacja budżetu

Analiza, raportowanie, stała weryfikacja budżetu to klucz do realistycznie przyjętych założeń. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj nowoczesną firmę produkcyjną bez dostosowanego do jej działalności narzędzi monitorowania, raportowania, a nawet budżetowania. Takim narzędziem może być p. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, tj. FlexiReporting, służące do sprawnego zarządzania i zapewniające wsparcie planistyczne w każdym z obszarów działania firmy produkcyjnej. Oprogramowanie umożliwia stworzenie modelu budżetowania oraz prognozowania działalności danej firmy.

Inspirowane: flexisolutions.pl – controlling produkcji