Urlop wychowawczy z perspektywy pracownika dzialu kadr

Po narodzinach dziecka jego rodzic bądź też opiekun ma możliwość skorzystania z szeregu przysługujących mu uprawnień, takich jak urlop wychowawczy. Podobnie jak w przypadku urlopu rodzicielskiego, obowiązują przy nim określone przepisy i obostrzenia. Znajomość oraz przestrzeganie ich pomoże w uniknięciu poważnych konsekwencji na drodze sądowej. Jakie prawa przysługują rodzicom oraz z jakich obowiązków musi się wywiązać pracodawca?

Komu przysługuje urlop wychowawczy i w jakim wymiarze?

Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom po zakończeniu urlopu rodzicielskiego. Aby mieć do niego uprawnienia, należy posiadać popisaną umowę o pracę i co najmniej 6-miesięczny staż pracy, który nie uwzględnia występujących w nim przerw.

Według obecnych przepisów na skorzystanie z urlopu wychowawczego rodzice mają czas do ukończenia przez dziecko 6. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych okres ten jest wydłużony do 18. roku życia. Standardowy wymiar urlopu wynosi 36 miesięcy. Co ważne, jeden miesiąc przysługuje tylko jednemu rodzicowi. Dla zobrazowania: jeżeli kobieta spędzi na urlopie wypoczynkowym 35 miesięcy, mężczyzna ma do wykorzystania 1 miesiąc.

Przyznanie urlopu wychowawczego

Aby skorzystać z tego prawa, pracownik musi złożyć pisemny wniosek na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem urlopu. Niezachowanie terminu nie skutkuje jednak odmową jego udzielenia. Pracodawca może po prostu odroczyć jego start o kolejne 21 dni od daty złożenia wniosku. Nie istnieje prawo, które nakazuje potrzebę wykorzystania całego urlopu wypoczynkowego jednym ciągiem. Może on zostać podzielony maksymalnie na 5 części.

O czym przedsiębiorca musi pamiętać?

Każdy pracownik, który przebywa na urlopie wychowawczym, jest objęty szczególną ochroną – pracodawca nie może rozwiązać z takim pracownikiem stosunku pracy. Odmowa przyznania urlopu bądź też wymuszenie skrócenia tego okresu może zakończyć się grzywną dla pracodawcy. Jedynym wyjątkiem jest ogłoszenie upadłości oraz likwidacji miejsca pracy.

Wiele firm korzysta z pomocy zewnątrz, takiej jak outsourcing kadrowy, który pomoże w spełnieniu wszystkich wymogów prawnych. Nawet nieświadome uchybienia przy naliczaniu urlopu może nieść ze sobą spore konsekwencje.

Biuro zewnętrzne pomaga również w prowadzeniu dokumentacji kadrowej pracowników, takich jak akta osobowe, do których trafiają wnioski o urlop. Rejestracja oraz monitoring przerw w pracy tego rodzaju ułatwi prawidłowe rozliczanie z przysługującego urlopu. Pozwoli też na uniknięcie sytuacji, kiedy dwoje z rodziców korzysta jednocześnie z urlopu wychowawczego.

Archiwizacja takich dokumentów przez outsourcing kadrowy to klucz do porządku w systemach płacowych w naszej firmie. Dobre biuro zaoferuje nam elastyczne rozwiązania, dopasowane do naszych aktualnych systemów.

Przedsiębiorca musi wywiązywać się ze wszystkich świadczeń wobec swoich pracowników. Urlop wychowawczy to stosunkowo długi okres, który często rodzice dzielą na etapy. Aby zapanować nad naliczaniem proporcjonalnym nasz system kadrowo-płacowy musi być uporządkowany. Zarówno małe, jak i duże firmy coraz częściej korzystają z pomocy zewnętrznych biur. Szereg specjalistów pomoże w prowadzeniu dokumentacji kadrowej i będzie na bieżąco monitorować wnioski o urlopy. Przedsiębiorca ma zatem więcej czasu na skoncentrowanie się na swojej działalności.

źródło: mddp-outsourcing.pl – biuro rachunkowe Katowice