ESN, czyli niezbedne wsparcie uczestnikow programu Erasmus

ESN, czyli Erasmus Student Network to rozbudowana sieć organizacji studenckich wspierająca rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich na terenie Europy. Do ESN należy około 13 500 osób z blisko 40 krajów. Na czym konkretnie polega pomoc, której ESN udziela studentom za granicą? Jak ESN funkcjonuje w Polsce?

Czym jest i jakie cele stawia sobie ESN?

ESN został stworzony po to, aby wspierać programy międzynarodowych wymian studenckich, a w szczególności najbardziej popularny z programów tego typu, czyli Erasmus. Motto organizacji, które doskonale obrazuje jej cele, brzmi ,,Students helping students”. Organizacja funkcjonuje na trzech szczeblach:

  • Międzynarodowym (ESN International),
  • Krajowym,
  • Lokalnym (działającym w obrębie sekcji uniwersyteckich).

ESN International

ESN International reprezentuje interesy studentów, biorących udział w programach wymiany, przed odpowiednimi instytucjami oraz wspiera działania sekcji lokalnych. Osoby pracujące na najwyższym szczeblu organizacji zajmują się rozwijaniem starych projektów oraz wdrażaniem nowych koncepcji.

ESN na szczeblu krajowym i lokalnym

Erasmus Student Network najprężniej działa na szczeblu krajowym i lokalnym. Praca wolontariuszy zaczyna się na długo przed przyjazdem Erasmusów. Do podstawowych zadań członków organizacji należy znalezienie odpowiedniego zakwaterowania dla uczestników programów oraz przygotowanie rozmaitych wydarzeń. Największą tego typu imprezą jest trwający tydzień ,,Orientation Week”, który ma na celu zapoznanie zagranicznych studentów z polską kulturą i przedstawienie rozmaitych projektów (m.in. SocialErasmus, Tandem, ExchangeAbility, DiscoverEurope, ESNcard czy Responsible Party).

ESN zajmuje się również pomocą osobom niepełnosprawnym, które przybyły do Polski – organizacja dba o odpowiednią integrację wszystkich uczestników wymiany oraz stara się, aby każdy student wyniósł z wyjazdu jak najwięcej.

ESNbuddy

Na szczeblu lokalnym działa również ESNbuddy, czyli inicjatywa, która najmocniej wpływa na integrację studentów z różnych krajów. Program ESNbuddy to wdrożenie w życie motta całej organizacji („Students helping students”).

Jeśli Buddym zostaje na przykład osoba studiująca na Uniwersytecie Warszawskim, musi ona skontaktować się z Erasmusem jeszcze przed jego przyjazdem do Polski. Do jej obowiązków należy odbiór przybyłego studenta z dworca lub lotniska i późniejsza nad nim opieka. Bardzo ważna jest szczególnie pomoc z zakwaterowaniem, czyli wskazanie atrakcyjnego akademika czy komfortowego hostelu w Warszawie i przeprowadzenie studenta przez wszystkie formalności związane z wynajmem pokoju. Bez takiego wsparcia Erasmus przybyły do stolicy byłby skazany na poszukiwanie hostelu w Warszawie na podstawie opinii dostępnych w internecie, co w obcym kraju nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Warto dodać, że niektóre stołeczne hostele współpracują z organizacją ESN. Buddy powinien również pomóc studentowi z zagranicy odnaleźć się w Warszawie – wskazać środki komunikacji, którymi może dostać się na uczelnię, pokazać największe atrakcje, sprawdzone restauracje czy niedrogie sklepy.

Warszawa jest bardzo atrakcyjnym miastem dla młodych ludzi, gdyż zapewnia nieograniczony dostęp do edukacji i rozrywki. Jednak znalezienie odpowiedniego hostelu w Warszawie, aklimatyzacja na uczelni, zapoznanie z kulturą naszego kraju czy specyfiką życia w metropolii przynajmniej na początku może okazać się problematyczne i stresujące. Na szczęście Erasmus Student Network zapewnia odpowiednią opiekę wszystkim uczestnikom zagranicznej wymiany studenckiej.

Inspirowane: patchworkhostel.pl – hostel Warszawa centrum