opieka dla seniora

Osoby starsze ze względu na wiek, stan zdrowia i trudności w wykonywaniu codziennych czynności potrzebują pomocy i wsparcia. Członkowie rodziny często nie mają możliwości, by poświęcić seniorom tyle czasu, ile potrzebują. Wtedy dobrym rozwiązaniem jest całodobowa opieka nad osobami starszymi.

Decyzja trudna, ale konieczna

Umieszczenie rodzica czy dziadka w domu opieki jest trudną decyzją i nadal jeszcze u części społeczeństwa powoduje negatywne emocje. Przyjęło się bowiem, że to dzieci i wnuki powinni zajmować się seniorem i zapewnić mu opiekę w ostatnich latach i miesiącach życia. Zajmowanie się osobą starszą może być jednak trudne dla osób, które na co dzień pracują. Niektórzy seniorzy wymagają całodobowej opieki, co wiąże się z koniecznością przeorganizowania życia całej rodziny. Jeśli nie ma takiej możliwości ze względu na pracę zawodową lub warunki mieszkaniowe, całodobowa opieka nad osobami starszymi wydaje się jedyną słuszną opcją.

Kiedy dom seniora jest najlepszą opcją?

Przy podejmowaniu decyzji o umieszczeniu seniora w domu opieki, najważniejszą kwestią jest jego stan zdrowia, kondycja, a także stopień samodzielności. Wyspecjalizowany dom opieki będzie najlepsza opcją, jeśli senior choruje i potrzebuje stałej opieki medycznej, ma problemy w wykonywaniu codziennych czynności, zdarzają mu się niekontrolowane upadki, które skutkują złamaniami lub stłuczeniami. Osoba starsza nie powinna również mieszkać samodzielnie, jeśli ma problemy z pamięcią, gubi drogę do domu, zaczyna być dla siebie zagrożeniem ze względu na demencję.

Dobre rozwiązanie także dla rodziny

całodobowej opiece nad osobami starszymi warto jest również pomyśleć, jeśli codzienne zajmowanie się seniorem powoduje konflikty w rodzinie, pogorszenie się kondycji psychicznej jej członków lub też problemy z właściwą opieką – niektórzy seniorzy są poważnie chorzy, wymagają nie tylko pomocy w codziennych czynnościach, ale również wielu zabiegów pielęgnacyjnych i medycznych.

Jak wybrać dom opieki dla seniora?

Po podjęciu decyzji o umieszczeniu seniora w domu opieki, kolejną kwestią jest wybór właściwej placówki. Powinno to być miejsce renomowane, sprawdzone, znajdujące się w bliskiej okolicy od miejsca zamieszkania – dzięki temu będzie można babcię czy dziadka często odwiedzać. Dom seniora powinien posiadać wykwalifikowany personel medyczny i opiekuńczy, dobre warunki mieszkaniowe i bytowe, a także pozytywne opinie. Te ostatnie są szczególnie ważne – o wiele bardziej miarodajne niż foldery reklamowe domów dla seniorów.

Całodobowa opieka nas osobami starszymi z roku na rok staje się coraz bardziej popularna, a nowe domy seniora powstają niemal w każdym regionie. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa konieczne jest zapewnienie kompleksowej opieki i wsparcia seniorom, którzy nie są już w stanie żyć samodzielnie, a ich rodziny nie mają możliwości zaopiekowania się nimi. Dobre domy opieki zapewniają seniorom doskonałe warunki, nierzadko dużo lepsze niż te, które byłaby w stanie zapewnić rodzina.