sporządzenie aktu notarialnego

Zakup nieruchomości to poważna transakcja, która musi przebiegać pod nadzorem wykwalifikowanego notariusza. Obecność notariusza będzie gwarancją dla obu stron, że umowa sprzedaży jest wiążąca i została zawarta zgodnie z prawem. Dlatego warto wiedzieć, jakie dokumenty będą potrzebne notariuszowi do sporządzenia aktu notarialnego. Zatem co trzeba przygotować?

Numer księgi wieczystej i podstawa nabycia lokalu

Przed spotkaniem w biurze notarialnym, dobry notariusz powinien poinformować klienta, jakie dokumenty będzie musiał ze sobą przynieść, aby transakcja zakupu mogła dojść do skutku. Sporządzenie aktu notarialnego wymaga przede wszystkim podania numeru księgi wieczystej. Jeśli nieruchomość ma obciążoną hipotekę, to wówczas należy przedstawić również umowę kredytową z bankiem oraz oświadczenie o wysokości uregulowanych dotychczas rat. Zwykle w takich sytuacjach kredyt zostaje przepisany na nowego właściciela i umowa informująca o tym fakcie również musi być dołączona do dokumentacji. Istotna będzie także podstawa nabycia lokalu przez dotychczasowego właściciela, ponieważ w przypadku spadków i darowizn trzeba będzie dodatkowo przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zapłaceniu podatku od spadków i darowizn.

Dane osobowe i warunki nabycia nieruchomości

Odwiedzając biuro notarialne należy wziąć ze sobą ważny dokument tożsamości, aby notariusz mógł spisać podstawowe dane osobowe. W przypadku gdy jedną ze stron jest firma wówczas trzeba podać jej nazwę, adres siedziby oraz numer KRS. Do sporządzenia aktu notarialnego potrzebne będzie również podanie ostatecznej ceny lokalu oraz sposobu i terminu zapłaty należności. W akcie notarialnym musi się znaleźć także informacja o sposobie przekazania przedmiotu umowy, co zwykle oznacza datę wydania kluczy do lokalu. Co ważne sprzedający powinien oddać kupującemu wszystkie posiadane komplety kluczy i to zarówno do samego lokalu, jak i do piwnicy czy też strychu.

Jakie jeszcze dokumenty należy przedłożyć notariuszowi?

Notariusz do sporządzenia wiążącego aktu notarialnego będzie potrzebował jeszcze zaświadczenia określającego czy dana nieruchomość znajduje się w obszarze objętym rewitalizacją. Poza tym odwiedzając biuro notarialne należy przedłożyć również dokument potwierdzający, że na stan obecny w danym lokalu nikt nie jest zameldowany oraz dokument informujący o braku zadłużenia danego lokalu z tytułu opłat eksploatacyjnych. Natomiast samo sporządzenie aktu notarialnego wymaga sprawdzenia przez notariusza wszystkich dokumentów i danych, które podały obie strony transakcji. Dlatego taka procedura zazwyczaj trwa od tygodnia do maksymalnie dwóch tygodni.

Gdy akt notarialny jest już gotowy, strony spotykają się z notariuszem, by zapoznać się z jego treścią. Przy czym to ważne, aby sprawdzić, czy dane osobowe zostały wpisane prawidłowo oraz aby rozumieć wszystkie ujęte w umowie zapisy. Jeśli sprzedający i kupujący nie mają żadnych zastrzeżeń do sporządzonego dokumentu, to notariusz oficjalnie odczyta akt notarialny i będzie go można podpisać, a tak zawarta transakcja będzie wiążąca dla obu stron.