Dobry raport w firmie transportowej – jakie informacje pozwala uzyskac

Zarządzanie w firmie transportowej wymaga dużej ilości informacji. Ze względu na specyfikę branży takie dane pozyskiwane są zdalnie. Szybkość gromadzenia najistotniejszych informacji, ich rzetelność i analiza mogą znacząco przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa. Pozwalają poznać jego słabsze strony i mogą stać się podstawą do podejmowania strategicznych decyzji. Przy ich opracowywaniu warto wykorzystać innowacyjne programy komputerowe, pozwalające nie tylko gromadzić dane, ale też odpowiednio je przetwarzać.

Płynność jazdy i poziom obsługi zaplanowanych tras przejazdu

Odbiorniki GPS pozwalają na zbieranie informacji o lokalizacji pojazdów i parametrach tras dziennych. Niestety przy dużych firmach występuje kłopot z szybką analizą dużej ilości danych. Cały proces może usprawnić platforma WEBFLEET. Ułatwia porządkowanie danych i prezentowanie ich według założonych wcześniej kryteriów.

Osoba nadzorująca flotę może sprawdzić liczbę przejechanych kilometrów i porównywać ją z zaplanowanymi trasami. W ten sposób łatwo wychwycić nieprawidłowości, jakie występują podczas zadań dziennych. Stała kontrola rozbieżności takich parametrów pozwala na ograniczenie opóźnień i wydłużonego oczekiwania klienta na dostawę lub odbiór towaru.

Kontrola zużycia paliwa

Stosując dodatkowe moduły w monitoringu GPS, można kontrolować poziom paliwa oraz wszystkie czynności wpływające na poziom paliwa w zbiorniku. Raporty dotyczące paliwa w oprogramowaniu WEBFLEET pozwalają na porównywanie jego zużycia w przeliczeniu na każdy przejechany kilometr. Program również wskaże w raportach wszystkie odchylenia od przyjętych norm. Raporty mogą być generowane w różnych przedziałach czasu, aby sprawdzić dane archiwalne. Możemy w ten sposób sprawdzić, czy nie zachodziły jakieś niepokojące zjawiska. Rzetelna analiza raportu może skutecznie zwiększyć poziom oszczędności w firmie i wskazać te obszary, które wymagają poprawy lub lepszego nadzoru.

Raporty jednostkowe i zbiorcze jako narzędzie zarządzania flotą

Analiza danych dostępnych w raportach musi być prowadzona w różnych obszarach. Występuje podział na dane ogólne dla całej floty oraz możliwość rozbicia raportu na grupy pojazdów lub poszczególne środki transportu. Jest to konieczne, ponieważ zadania mogą różnić się od siebie, co wpływa na zużycie paliwa oraz parametry długości tras. Stąd kłopot z porównywaniem i analizowaniem danych. Tworzenie raportów celowych o określonym zasięgu pozwala na uzyskanie rzetelnych wniosków, które pozwolą z kolei na podjęcie stosownych decyzji.

Jakie jeszcze informacje znajdziesz w raportach WEBFLEET?

Dobrze przygotowane raporty ułatwiają również nadzór nad stanem technicznym pojazdu. Gromadząc informacje o przeglądach poszczególnych samochodów możemy z wyprzedzeniem planować ich serwisowanie. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której pojazd musi wyjechać na trasę, a w krótkim czasie mija termin jego przeglądu. Dzięki gromadzeniu innych informacji, możemy np. zaplanować legalizację gaśnic w pojeździe lub sprawdzenie ważności tachografu.

Dobre raporty pozwalają na lepsze zarządzanie flotą pojazdów. Ich pogłębiona analiza może wykazać obszary funkcjonowania firmy, które można poprawić, by firma przynosiła większe zyski. Ich systematyczne przygotowywanie pozwala również stale monitorować sytuację firmy, a także wydajność pracy kierowców.