obróbka blachy

Automatyzacja i robotyzacja to trendy, które w dzisiejszych czasach mocno zmieniają oblicze produkcji. Bardzo popularne stały się zautomatyzowane centra gnące, które coraz częściej wykorzystywane są nie tylko w dużych firmach, lecz także w niewielkich zakładach produkcyjnych. Jakie są najważniejsze zalety takiego rozwiązania?

Zwiększenie szybkości produkcji

Pierwszą i chyba najważniejszą zaletą, jaką zapewnia użycie centrów gnących zamiast tradycyjnie stosowanych maszyn, jest zwiększenie szybkości produkcji. Choć standardowe maszyny obrabiają detal w bardzo niewielkim czasie i potencjalnie produkcja może być prowadzona w dużym tempie, w dalszym ciągu słabym ogniwem jest operator. Szybkość gięcia pojedynczego detalu determinowana jest przede wszystkim przez czas, jaki potrzebny jest pracownikowi na umieszczenie go w maszynie i późniejszy odbiór. Zastosowanie zautomatyzowanego centrum gnącego, w którym pracę tę wykonuje manipulator, sprawia, że całość przebiega wielokrotnie szybciej, co pozwala znacznie zwiększyć nakłady produkcyjne w przedsiębiorstwie.

Dokładność procesu

Kolejną zaletą jest dokładność pracy. Żaden, nawet najbardziej doświadczony pracownik nie jest w stanie tak dokładnie operować obrabianym detalem, jak manipulator centrum gnącego. Dotyczy to również późniejszej kontroli, którą czujniki maszyny w stanie wykonać lepiej. Dzięki temu ilość błędów w czasie produkcji zostaje ograniczona prawie do zera, co w dużej mierze zmniejsza koszty ponoszone przez przedsiębiorcę.

Niższe koszty

Ogromnym plusem stosowania zautomatyzowanego gięcia blach jest również niższy koszt pracy. Kilkukrotne zwiększenie tempa pracy, energooszczędność i wyeliminowanie błędów produkcyjnych sprawiają, że inwestycja taka jest bardzo opłacalna. Nawet biorąc pod uwagę koszty serwisowania i ewentualnych napraw maszyny – koszt jej pracy będzie i tak zawsze niższy niż nakłady finansowe związane z zatrudnieniem lub wyszkoleniem operatora.

Możliwość obróbki detali o dużej masie i zróżnicowanych kształtach

Manipulator centrum gnącego ma zdecydowanie większe możliwości pod względem operowania detalami o różnej masie i kształtach niż człowiek. Stabilny chwyt i pozycjonowanie umożliwiają poprawne obrabianie detali bardzo ciężkich, ważących nawet kilkadziesiąt kilogramów, które w tradycyjnych rozwiązaniach muszą być umieszczane w maszynie czasem przez dwóch pracowników. To samo dotyczy elementów bardzo małych poddawanych precyzyjnej obróbce. W przypadku zautomatyzowanego centrum konieczne jest jedynie wprowadzenie odpowiedniego oprogramowania, co zajmuje kilka minut.

Dostępność rozwiązania

Zaletą, o której z całą pewnością również warto wspomnieć, jest coraz większa dostępność do zautomatyzowanych rozwiązań na rynku. Obecnie ceny tego typu urządzeń są już na tyle przystępne, że są one dostępne również dla mniejszych firm.

Wszystkie wspomniane wyżej zalety sprawiają, że inwestycja w zautomatyzowane centrum gnące wydaje się obecnie dobrym rozwiązaniem dla większości przedsiębiorstw pracujących w sektorze obróbki metali. Zaspokaja stale rosnące wymagania dotyczące szybkości produkcji, energooszczędności i jakości obróbki blach, a dzięki wszechstronności i możliwości wykonywania skomplikowanego gięcia niejednokrotnie eliminuje potrzebę stosowania innych maszyn.