rejestratory temperatury

Sprawnie działający system do monitorowania temperatury może okazać się niezbędny dla przedsiębiorstw zajmujących się przechowywaniem, transportem oraz dystrybucją żywności mrożonej i chłodzonej. Jego istotnym elementem są rejestratory danych zgodne z europejską normą BS EN 12830. W przypadku urządzeń rejestrujących temperaturę, zasadniczo mamy do wyboru modele przewodowe i bezprzewodowe. W które z nich warto się zatem zaopatrzyć?

Tradycyjne rejestratory temperatury

W tradycyjnych modelach informacje z urządzenia rejestrującego przesyłane są do systemu zbierającego dane za pośrednictwem przewodów LAN. Wraz z rozwojem technologii, tego typu rejestratory temperatury stały się jednak coraz rzadziej używane. Wynika to przede wszystkim z wysokich kosztów związanych z ich instalacją. Zapewne napotkamy również trudności z ich montażem w trudno dostępnych miejscach. Warto dodać, że obecność przewodów podnosi także ryzyko ich przypadkowego uszkodzenia, a tym samym awarii całego systemu monitorowania temperatury. Moduły tego typu nie wymagają natomiast zaopatrzenia się w specjalne odbiorniki sygnału radiowego. W specyficznych warunkach stosowanie rejestratorów radiowych będzie znacząco ograniczone (np. byt grube ściany mogą spowodować tłumienie sygnału radiowego) i wtedy jedynym rozwiązaniem mogą okazać się rejestratory bezprzewodowe.

Bezprzewodowe modele rejestratorów temperatury

Wszystkie modele bezprzewodowe do pomiarów temperatury łączy brak przewodów, ale różnią się one w zakresie sposobu komunikacji radiowej. Niektóre z nich wykorzystują technologię zbliżeniową, która stosowana jest w przypadku bankowych kart płatniczych. Pozwala ona przesyłać dane na małych odległościach, które odbierane są przez urządzenie mobilne z zainstalowana aplikacją producenta urządzenia. Po uprzednim zaprogramowaniu rejestratora wystarczy zatem na kilka sekund zbliżyć do niego nasz smartfona w celu odczytania temperatury. Tego typu rejestratory mają zawarty w nazwie skrót NFC (Near Field Communication) od nazwy technologii, na której bazują. Niewielki zasięg takich modułów może jednak stanowić niekiedy dużą przeszkodę. W takim przypadku warto zainwestować w bezprzewodowy rejestrator temperatury wykorzystujący technologię Bluetooth. Do odczytywania zarejestrowanych danych nadal stosowany jest smartfon z dedykowaną aplikacją. Jednakże zasięg komunikacji jest o wiele większy i może sięgać nawet do 50 m. Takie rozwiązanie sprawdza się szczególnie podczas transportu chłodzonego towaru. Kierowca ma bowiem stały wgląd w odczyty temperatury bez opuszczania kabiny.

Przedsiębiorcy mogą ponadto zaopatrzyć się w rejestratory temperatury WiFi, montowane na stałe w pomieszczeniach, w których konieczne jest efektywne kontrolowanie klimatu. Rejestrowane dane są następnie przesyłane do centralnej jednostki przeznaczonej do ich przechowywania. W razie przekroczenia wartości progowych użytkownicy zostają o tym poinformowani za pośrednictwem e-maila albo SMS-a. Bezprzewodowe rejestratory temperatury są o wiele bardziej funkcjonalne od swoich przewodowych odpowiedników. Modele WiFi zapewniają dostęp do urządzenia za pośrednictwem internetu. Pozwalają także na przechowywanie zgromadzonych danych w chmurze. W razie potrzeby możliwe jest sprawdzenie odczytów temperatury z dowolnego okresu. Urządzenia bezprzewodowe cechują się także większą odpornością na awarie i uszkodzenia.

Rejestratory temperatury znajdują zastosowanie w rozmaitych magazynach, halach czy pomieszczeniach laboratoryjnych. Z uwagi na ogromne zalety radiowych systemów rejestrowania temperatury, przedsiębiorcy coraz częściej rezygnują z zakupu modeli przewodowych. Tego typu urządzenia nie są bowiem w stanie zapewnić w pełni efektywnej transmisji danych. Pozbawione są również dodatkowych funkcji, którymi dysponują rejestratory bezprzewodowe.