Generatory, czyli koncentratory tlenu – do czego sluza

Generatory, czyli koncentratory tlenu wykorzystywane są w wielu branżach: przemyśle spożywczym, spawalnictwie, hodowli ryb, wojskowości oraz tlenoterapii medycznej. Służą one do produkcji tlenu i są znacznie bezpieczniejsze niż tradycyjne rozwiązania butlowe. Butle z tlenem mają bowiem tendencję do incydentalnego samozapłonu i niekontrolowanych wybuchów pod wpływem innych czynników zewnętrznych, takich jak na przykład znaczny wzrost temperatury w pomieszczeniu. Sprężony tlen może być równie niebezpieczny jak inne, silnie skoncentrowane gazy. Natomiast użycie generatorów tlenu jest bezpiecznym i ekonomicznym sposobem produkcji tlenu przemysłowego lub medycznego, co zgodnie potwierdzają eksperci. Tlen z generatora jest silnie sprzężony dzięki wykorzystaniu technologii Pressure Swing Adsorption (PSA), czyli tak zwanej adsorpcji zmiennociśnieniowej. Rozwiązanie to należy do ekologicznych, bezpiecznych dla środowiska czystych technologii. Technologia PSA jest też bezpieczna dla użytkowników generatorów tlenu. Produkcja sprzężonego tlenu jest podstawą wielu gałęzi przemysłu oraz ważną technologią w usługach medycznych, związanych zwłaszcza z zabiegami operacyjnymi i rekonwalescencją pacjenta po przebyciu tych procedur medycznych. Generatory tlenu są też tańsze w eksploatacji niż – przestarzałe już – butle tlenowe.

Jak pracują klasyczne generatory tlenu? Zasady działania technologii PSA

Technologia PSA to złożony proces produkcji tlenu. Pressure Swing Adsorption (adsorpcja zmiennociśnieniowa) oparta jest o część generatora tlenu zwanego cylindrem. Czyste i suche już powietrze z kompresora wchodzi najpierw do cylindra generatora tlenu. Zbędny gaz jest pochłaniany (adsorbowany) przez palety generatora za sprawą wysokiego ciśnienia. Przechodzi on przez specjalne molekuły, a w efekcie otrzymujemy czysty tlen, który trafia do zbiornika buforowego. Zbiornik buforowy to taki pojemnik na sprzężony tlen. Kiedy cykl produkcji sprzężonego tlenu zachodzi w lewym cylindrze, wówczas prawy cylinder generatora tlenu jest czyszczony. Po zajściu cyklu produkcji tlenowej w lewym cylindrze i równoczesnych wyczyszczeniu prawego cylindra, ciśnienie w obu cylindrach jest wyrównywane. Kiedy ciśnienie w lewym cylindrze ulegnie obniżeniu i palety generatora tlenu ulegną nasyceniu, wtedy zanieczyszczony gaz jest usuwany poprzez system wylotowy. W generatorze pozostaje natomiast wyłącznie czysty, sprzężony tlen. Podczas opróżniania generatora z zanieczyszczonego tlenu w prawym cylindrze rośnie ciśnienie, a następnie jest ono wyrównywane w obu cylindrach. Proces ten powtarza się cyklicznie i w taki sposób generatory tlenu produkują czysty, sprzężony tlen przydatny w wielu technologiach produkcyjnych i medycynie. Taka jest właśnie funkcja generatorów tlenu – cykliczna, bezpieczna i ekologiczna produkcja sprzężonego, czystego tlenu.

Zalety użytkowania generatorów tlenu 

Eksperci do zalet użytkowania generatorów tlenu zaliczają ich niską kosztochłonność oraz elastyczność ich użytkowania. Użytkownik generatora jest producentem własnego tlenu wtedy, kiedy potrzebuje takiego produktu. Generator pracuje uruchomiony i w przeciwieństwie do butli tlenowej może być bezpiecznie składowany, kiedy nie jest w użyciu. Jest także prosty w obsłudze i nie produkuje nadmiaru gazu. Inwestycja w generator tlenu zwraca się już po roku i nie wymaga żadnych dodatkowych opłat, jak to ma miejsce w przypadku użytkowania butli (opłaty za wymianę i serwis butli). Jeśli zachodzi potrzeba nieprzerwanej produkcji tlenu, posiadany generator można podłączyć do własnego agregatu i dobrać do niego właściwy zbiornik buforowy na sprzężony tlen.