spust-kondensatu

Wiele branż nie może się obecnie obejść bez sprężonego powietrza. Jego wykorzystanie na stałe wpisało się w codzienną pracę w wielu zakładach przemysłowych. W niektórych branżach kluczowa jest jakość sprężonego powietrza. Układy sprężonego powietrza wyposaża się więc w wieloetapowe i wielopoziomowe systemy uzdatniania. Odpowiadają one za usuwanie wilgoci, kondensatu i innych zanieczyszczeń. Czym jest spust kondensatu? Jakie ma zastosowanie i czy jest to niezbędny element układu sprężonego powietrza? Wyjaśniamy.

Czym jest spust kondensatu?

Już tylko nieliczne zakłady i układy sprężonego powietrza funkcjonują bez systemu uzdatniania. Użytkownicy sprężarek zauważyli, jak ważnym elementem całego procesu wytwarzania sprężonego powietrza jest pozbawienie go wody, oleju i wszelkich zanieczyszczeń. Tym samym rozbudowane instalacje uzdatniania zagościły wszędzie tam, gdzie pracują kompresory powietrza. Nieodzownym elementem układu uzdatniania jest spust kondensatu. Jest on odpowiedzialny za odprowadzanie kondensatu z instalacji. Do tego celu z powodzeniem można wykorzystać manualne, pływakowe lub elektroniczne spusty kondensatu. Im większa ilość pary wodnej i wilgoci w powietrzu, tym większa ilość skroplin musi zostać usunięta w procesie uzdatniania sprężonego powietrza. Dotyczy to zarówno kompresorów zasilających instalacje smarowane olejem, gdzie powstaje kondensat wodno-olejowy, jak i sprężarek bezolejowych, gdzie otrzymujemy kondensat kwaśny lub neutralny. 

Zaniedbanie usunięcia kondensatu z instalacji wytwarzającej sprężone powietrze może mieć negatywny wpływ na produkt końcowy oraz na inne elementy układu. Najczęstszą konsekwencją nie odprowadzania wilgoci z układu jest przyspieszenie procesów korozyjnych urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem. Tym samym zastosowanie spustu kondensatu ma duży wpływ nie tylko na stan i żywotność urządzeń oraz maszyn, ale przede wszystkim na jakość finalnego wyrobu procesu produkcji. Wdrożenie wieloetapowego uzdatniania sprężonego powietrza uwzględniającego spust kondensatu gwarantuje, że do produktu końcowego nieprzedostaną się aerozole oleju, nadmiar wilgoci ani żadne cząsteczki stałe. Jest to szczególnie ważne w niektórych gałęziach przemysłu, w szczególności w branży spożywczej, farmaceutycznej, elektronice i lakiernictwie.

Montaż spustu kondensatu — gdzie i kiedy jest konieczny?

W większości układów sprężonego powietrza montaż spustu kondensatu jest niezbędny. Jednak może on mieć różną lokalizację w zależności od rodzaju spustu, budowy układu czy potrzeb zakładu. Spusty kondensatu mogą być montowane pod separatorami cyklonowymi, pod filtrami koalescencyjnymi, pod zbiornikami sprężonego powietrza, w osuszaczach ziębniczych lub w miejscach zasyfonowania instalacji. 

Spusty kondensatu dostępne na rynku dzielą się na dwie podstawowe kategorie. Wyróżniamy więc manualne spusty kondensatu, które otwierane są ręcznie przez operatora oraz automatyczne spusty kondensatu, wśród których rozróżniamy spusty pływakowe i elektroniczne spusty kondensatu. Najbardziej zaawansowane technologicznie, a jednocześnie najbardziej elastyczne, są spusty elektroniczne. Występują w wersjach sterowanych pojemnościowo w zależności od ilości zgromadzonego kondensatu lub czasowo z określoną częstotliwością. Najczęściej specjaliści polecają elektroniczne spusty kondensatu sterowane pojemnościowo głównie ze względów ekonomicznych. Wyróżniają się one przede wszystkim pracą bez strat sprężonego powietrza, niezawodnością i łatwością obsługi, odpornością na zabrudzenia w związku z występowaniem kondensatu, możliwością pracy na zewnątrz w ujemnych temperaturach oraz w pełni automatyczną kontrolą ze wskaźnikiem poprawności działania. Spusty kondensatu zasilane prądem o napięciu 24V lub 230V. Niezależnie od rodzaju zastosowanego spustu kondensatu, z pewnością pozwoli on podnieść jakość otrzymywanego sprężonego powietrza, co obecnie jest kluczowym problemem w wielu zakładach.