Znaczenie magazynu dla branzy e-commerce

W dobie e-commerce magazyny nie służą tylko do składowania i rozładunku towarów. Firmy myślące perspektywicznie używają jako miejsca tworzenia przewagi konkurencyjnej. Chodzi o to, aby procesy magazynowe przekładały się na wartość dodaną dla firmy logistycznej. Nowoczesne magazyny powinny inwestować w rozwiązania umożliwiające efektywniejszą pracę na terenie powierzchni logistycznych. Regały paletowe, punkty druku 3D, wielopoziomowe pick towery i zaawansowane sortery – wszystko to przyczynia się do poprawy wydajności pracy.

Obecne trendy na rynku powierzchni logistycznych dla e-commerce

Sytuacja na tym rynku jest ściśle związana z tendencjami panującymi w handlu. Branża e-commerce jest w stanie osiągnąć o wiele lepsze wyniki niż tradycyjny handel detaliczny. Ogromną rolę w rozwoju e-commerce w Polsce odgrywają operatorzy logistyczni i deweloperzy. W dużej mierze to ilość dostępnej powierzchni magazynowej stanowi istotną barierę, jeżeli chodzi o dalszy rozwój e-commerce. Wśród przedsiębiorców rośnie zainteresowanie większą automatyzacją procesów magazynowych. Otwierane są kolejne centra dystrybucyjne do obsługi operacji logistycznych. Wybierając optymalną lokalizację pod magazyny obsługujące e-commerce, należy uwzględnić dwa główne czynniki. Jednym z nich jest dostępność zasobów ludzkich oraz możliwość sprawnej dystrybucji. Ważnym elementem e-commerce jest dążenie do maksymalnego skrócenia czasu dostawy. Magazyn należy umieścić w miejscu z dobrą infrastrukturą drogową.

Czym powinien cechować się magazyn zajmujący się obsługą firm z branży e-commerce?

Duże znaczenie ma to, jak została zaprojektowana strefa wydania i przyjęcia. Musimy mieć możliwość jej dalszej modyfikacji w odpowiedzi na zmianę poziomu wysyłek i dostaw. Magazyn do e-commerce potrzebuje wielu różnych stref składowania. Bardzo ważne jest odpowiednie wyposażenie, które pozwoli szybko przemieszczać towary pomiędzy poszczególnymi strefami. Konieczne jest ustalenie konkretnego sposobu składowania towarów. Strefa sortowania, procesowania logistyki zwrotów i składowania materiałów opakowanych. Przydatnym krokiem jest wydzielenie powierzchni buforowej, w której skompletowane zamówienia oczekują na kuriera. W przeciwieństwie do zwykłych magazynów wskazana jest strefa usług kreujących wartość dodaną dla firmy. Pracownicy w tej strefie mogą zajmować się na przykład przepakowywaniem, etykietowaniem lub przygotowywaniem zestawów promocyjnych.

Wpływ pandemii COVID-19 na rynek sprzedaży internetowej

Komplikacje w światowym łańcuchu dostaw prowadzą do licznych problemów logistycznych i niedoborów produktów. Chodzi przede wszystkim o produkty importowane z Chin. Z drugiej strony ograniczenia związane z epidemią koronawirusa spowodowały wzrost zainteresowania zakupami internetowymi. Pandemia stanowi więc okazję dla firm, które gotowe są wdrożyć innowacyjne rozwiązania. Wykorzystując takie narzędzia jak system WMS, można poprawić wydajność procesów magazynowych i tym samym poprawić obroty firmy. Nie wiadomo jeszcze, czy pandemia doprowadzi do trwałej zmiany w zachowaniu konsumentów. Mimo to pewne jest, że branża e-commerce radzi sobie o wiele lepiej niż większość pozostałych sektorów gospodarki. Rosnąca popularność sprzedaży internetowej przełoży się na większej zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową dostosowaną do obsługi sklepów internetowych. Magazyny przestają być dodatkowym kosztem i stają się istotną częścią przewagi konkurencyjnej. Firmy z tej branży będą dążyły do tego, aby naśladować sukces Amazona z usługą the same-day-delivery. Aby jednodniowy okres oczekiwania na przesyłkę stał się rzeczywistością, konieczna jest znacząca optymalizacja procesów logistycznych. Oczywiście nie wolno zapomnieć o dodatkowych środkach ochrony dla pracowników realizujących operacje związane z logistyką. Na czas trwania pandemii, firmy muszą przeznaczyć na ten cel dodatkowe środki finansowe.

Sprawnie funkcjonujący magazyn to podstawa dla firmy działającej w branży e-commerce. System WMS jest kluczowym narzędziem, które pozwoli lepiej zoptymalizować proces zarządzania magazynem. Stosowanie nowoczesnych technologii jest warunkiem niezbędnym do przetrwania pandemii COVID-19 dla firm zajmujących się sprzedażą internetową i wykorzystujących dużo powierzchni magazynowych.