Na czym polega specyfika opieki paliatywnej

Opieka paliatywna (inaczej hospicyjna) to całokształt działań lekarzy, opiekunów oraz pielęgniarek zmierzających do poprawy jakości życia osób nieuleczalnie chorych, których rokowania nie dają żadnych nadziei na poprawę stanu zdrowia. Działania te mają na celu zapewnić chorym ( także ich bliskim) jak najlepsze warunki funkcjonowania od momentu objęcia chorego opieką aż do chwili jego śmierci.

Jakie czynności podejmuje się w ramach opieki paliatywnej?

Do czynności związanych z opieka paliatywną, należą, między innymi:

  • udzielenie wsparcia psychologicznego choremu oraz jego rodzinie,
  • uśmierzanie bólu spowodowanego postępującą chorobą,
  • zapewnienie dostępu do odpowiedniego sprzętu umożliwiającego choremu poprawę jakości życia w jego końcowym etapie: materaców przeciwodleżynowych, respiratorów ułatwiających oddychanie, balkoników oraz wózków inwalidzkich, stojaków na kroplówki, łóżek z regulowanym oparciem, koncentratorów tlenu czy pomp insulinowych,
  • rehabilitacja chorego,
  • pielęgnacja chorego.

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych opiekunów osób starszych oraz nieuleczalnie chorych

Chociaż opieka paliatywna najczęściej odbywa się w warunkach ambulatoryjnych, udowodniono, iż nieuleczalnie chorzy o wiele lepiej znoszą chorobę i związane z nią cierpienie we własnym mieszkaniu.

Ostatni etap swojego życia, wolą spędzić w otoczeniu najbliższych i rodziny.Z tego powodu istnieje bardzo silna potrzeba stworzenia spójnego systemu opieki paliatywnej w domu pacjenta. Dzięki ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku REHABILITACJA W GERIATRII, będziemy w stanie fachowo zająć się osobami ze schorzeniami przewlekłymi zarówno w domu opieki dla osób starszych jak i domu rodzinnym.

Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak:

  • metodyka pracy z osobami starszymi,
  • diagnoza problemów,
  • specyfika opieki paliatywnej.

Absolwent studiów zdobędzie niezbędne przygotowanie praktyczne i merytoryczne z zakresu usprawniania oraz poprawy funkcjonowania społecznego osób starszych.

Dla kogo przeznaczone są studia na kierunku rehabilitacja w geriatrii?

Studia podyplomowe z tego zakresu przeznaczone są głównie dla absolwentów takich kierunków, jak fizjoterapia, rehabilitacja, wychowanie fizyczne, pielęgniarstwo, terapia zajęciowa oraz praca socjalna, którzy chcą wzbogacić oraz poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe o dodatkowe umiejętności. Idealny kandydat powinien posiadać wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, które są niezbędne w pracy z osobami starszymi i przewlekle chorymi. Z otrzymanym certyfikatem oraz zdobytą wiedzą i umiejętnościami absolwenci mogą liczyć na stabilne zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale i za granicą – głównie na zachodzie Europy.